Översikt
Astrokonsult
Aktuellt!
Blogg
Himlascener
2018
2019
Arkiv
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2007
Praktik
Teori
Forntidsastronomi
Frågor och svar
(anti)Astrologi
2008
Dolda planeter, men månförmörkelser och ockultationer.

I motsats till stjärnhimlens regelbundna årstidsändringar bildar de fem ljusstarka planeterna ett alltid växlande mönster. Vi kan beräkna deras positioner långt i förväg, men deras vandringar mellan stjärnorna ter sig varje år rätt olika. Under 2008 slumpar det sig så att Venus är morgonstjärna på våren och aftonstjärna på hösten, vilket från våra nordliga latituder ger en mycket dålig synbarhet. Det är i praktiken bara på morgnarna i januari och på kvällarna i december som vi kan skymta den. Likaså står Jupiter som längst söderut i ekliptikan, och syns knappast alls från norra Norrland. Planeten Mars var som närmast jorden i december, och den lyser fortfarande starkt under vinterkvällarna. Sedan blir den successivt svagare, men borde under hösten fortfarande ha kunnat ses på kvällstid. Precis som Venus blir den emellertid då i stort sett osynlig på grund av ekliptikans ogynnsamma lutning. Merkurius har en bra kvällssynlighet under våren (maj) och en bra morgonsynlighet under hösten (oktober). Den enda planet som är synlig större delen av året är Saturnus, som vi kan se under de flesta kvällarna på våren och de flesta morgnarna på hösten. Sammantaget blir detta ett planetår som är lite torftigare än normalt, men med möjlighet till en unikt spektakulär morgon (om vädret blir klart) den första december. Då ockulteras Venus av nymånen samtidigt som Jupiter strålar precis intill, men tyvärr synligt bara från södra Sverige. Vi har också några ockultationer av Plejaderna liksom en total och en partiell månförmörkelse att se fram emot, så himmelsåret 2008 blir förhoppningsvis inte så tråkigt trots allt. 
Senast uppdaterad
2018-09-24 09:01