Innehåll
Astrokonsult
Aktuellt!
Blogg
Himlascener
2018
2019
Arkiv
2017
2016
2015
2014
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Praktik
Teori
Forntidsastronomi
Frågor och svar
(anti)Astrologi
2014

Trevlig vår och torftigare höst.

 

I motsats till stjärnhimlens regelbundna årstidsändringar bildar de fem ljusstarka planeterna ett alltid växlande mönster. Vi kan beräkna deras positioner långt i förväg, men deras vandringar mellan stjärnorna ter sig varje år rätt olika. Under flera år har Jupiter och Saturnus synts långt ifrån varandra på himlen, och givit lite balans åt planetåret, men under 2014 kommer nästan allt det roliga under våren. Jupiter har opposition i januari, Mars i april och Saturnus i maj, och därmed finns ingen kvällsplanet för hösten. Venus har ett dåligt år, med ekliptikalutning år fel håll, och syns bara som morgonstjärna i februari och juli/augusti. Merkurius har en mycket bra morgonelongation i oktober/november, medan de två kvällssynligheterna i januari/februari och maj är ganska ogynnsamma, och syns bäst från södra Sverige. Ingen sol- eller månförmörkelse blir synbar från Sverige, och inga ockultationer av ljusa stjärnor eller planeter. Men vårsäsongen blir som sagt fin, med tidvis fem planeter synbara samma dygn, om än inte samtidigt. I skrivande stund (februari 2013) vet ingen hur kometen ISON kommer att uppföra sig nära solen, men förhoppningen är att den i december 2013 kommer att vara en stor sevärdhet. I så fall spiller det nog även över till 2014, när den i januari står bra till på vår himmel. Så sammanfattningsvis, ett spännande första halvår med komet och planeter, och ett andra när vi får titta på stjärnhimlen och vintergatan.

Fotnot 29/11-13: Det lilla av ISON som eventuellt överlevde gårdagens solpassage blir ingen sevärdhet 2014!

Tillägg 22/12: Inte ens djupexponeringar med Hubble-teleskopet har sett några rester av ISON...

Senast uppdaterad
2018-09-24 09:01