Innehåll
Astrokonsult
Aktuellt!
Blogg
Himlascener
Praktik
Himlavalvet
Stjärnbilder
Månen
Planeter
inre
yttre
dagar
år
Förmörkelser
Satelliter
Vackra syner
Teori
Forntidsastronomi
Frågor och svar
(anti)Astrologi
Yttre planeter

En yttre planet rör sig i en bana runt solen utanför jordens. 

Eftersom planetbanorna är ganska cirkulära och jorden rör sig snabbare än planeten, så kommer de inbördes lägena jord-sol-planet att följa ett typiskt schema. Först är planeten osynlig, när den syns i samma riktning som solen, konjunktion. Sedan tittar den fram lite på morgnarna före solen, men den går upp tidigare och tidigare. Vid "västlig kvadratur" står den högt på himlen när solen går upp, och vid "oppostion" är avståndet till planeten som allra minst. Planeten ligger då precis mitt emot solen på himlen, och går i princip upp när solen går ner, dvs den är uppe hela natten. Sedan går den upp allt tidigare på kvällarna, passerar "östlig kvadratur" och får sedan en kortare och kortare kvällssynlighet fram mot nästa konjunktion.

 

Observera att både jorden och planeten rör sig ("motsols") i förhållande till stjärnhimlen, så ett givet relativt läge i förhållande till solen kan komma vid olika lägen relativt stjärnorna (olika årstid). Om planetens opposition inträffar på vintern står solen lågt och planeten högt och bra, medan om oppositionen kommer på sommaren solen står högt och planeten ogynnsamt lågt. Vill man observera på kvällstid är det bra med en oppostion på våren, medan en höstoppostion ger bättre observationsmöjligheter på morgnarna. Det finns många detaljer som inverkar, och ingenting som upprepas exakt ens under mycket långa tidsintervall.

 

Som synes kan avståndet till planeten vara avsevärt mindre än annars vid opposition, och den lyser då som starkast och ser störst ut i teleskopet. På bilden är planetens (och jordens) bana cirkulär, och i så fall blir förstås minimiavståndet  detsamma vid varje opposition. Vår närmaste yttre planet, Mars har dock en tydligt elliptisk bana, och vissa oppostioner blir då gynnsammare än andra för att planeterna kommer närmare varandra. Tyvärr står Mars vid dessa "gynnsamma" oppositioner långt söderut på vår himmel, och störningarna i jordatmosfären gör det svårt att se de detaljer som kan ses i teleskop från sydligare orter.

Planeten Mars över ett grannhus i Lund den 27 augusti 2003, vid en oppostion som (absurt upphaussat) var den närmaste på många tusen år. 
Senast uppdaterad
2018-09-24 09:01