Innehåll
Astrokonsult
Aktuellt!
Blogg
Himlascener
Praktik
Himlavalvet
Stjärnbilder
Månen
Planeter
inre
yttre
dagar
år
Förmörkelser
Satelliter
Vackra syner
Teori
Forntidsastronomi
Frågor och svar
(anti)Astrologi
Planetrörelse över år

En yttre planet som Jupiter har sin bästa synlighet vid opposition, när den står mittemot solen. Jupiter rör sig runt solen på ungefär 12 år, medan jorden rör sig mycket snabbare. Ett år efter en Jupiteropposition har Jupiter bara hunnit ett tolftedels varv i sin bana, och det hämtar jorden in på bara ytterligare en månad. Grovt sett står alltså Jupiter i opposition var trettonde månad, och grovt sett syns den varje gång "en stjärnbild framåt" i ekliptikan.

 

Som syntes i avsnittet dagar syntes Jupiter i Oxens stjärnbild 1965/66, högt på himlen på vinterkvällarna. Sen kom oppositionen en månad senare varje år, och kring 1971 mitt på sommaren, med planeten (mittemot solen) ogynnsamt lågt på himlen. Sedan arbetade sig planeten uppåt igen till 1978, och så upprepas det med en ungefär tolvårig period. (Detta skrivs 2007, 3x12 år efter 1971, och Jupiter syns dåligt). På den stora bilden ser vi Jupiter i skarven mellan Fiskarna och Väduren, dels 29 september 1975 (övre) och dels när den 11 oppositioner senare, 7 december 1987 åter nått dit (undre bilden). På detta ställe på himlen finns få ljusstarka stjärnor, och det blir tydligt hur väl synlig Jupiter är även på den mest stadsupplysta himmel.

 

Planeten Mars rör sig mycket snabbare än Jupiter, och i kombination med jordens rörelse får vi oppositioner bara var 26 månad. Marsbanan är också såpass elliptisk att planetens maximala ljusstyrka är påtagligt större när oppostionerna (för en svensk observatör) annars är ganska ogynnsamma, med planeten lågt på himlen. Saturnusoppostionerna kommer däremot bara ett par veckor senare år från år, och vi hinner följa med i planetens 30-åriga omlopp kring solen.

 

Av en praktisk slump är Venus och jordens omloppstider kopplade så att planetens synbarhet upprepar sig med ganska precis 8 års period (avspeglat t.ex. i Mayakulturens kalender). Vart åttonde år syns Venus som en ovanligt tydlig aftonstjärna på vårkvällarna, och kan för en oförberedd iakttagare utan vidare tas för ett "UFO" som måste rapporteras till närmaste observatorium....Dessa år (1996, 2004, 2012 osv) passerar Venus också nära Plejaderna, se lilla bilden.      

Venus nära Plejaderna den 30 mars 2004. Planeten tycks lysa tusentals gånger starkare än stjärnorna i hopen. För motsvarande passage 2012 se här.
Senast uppdaterad
2018-09-24 09:01